_banner-live.jpg

Organizare-bk

CONDUCERE

Director: Pr. Viorel Ion Vlăducu

Director adjunct: Dana Maziliţa

Director tehnic: Viorel Ianăşi

REDACŢIE ŞTIRI

Ionela Novac (Ionica Surcel)

Claudia Ianăşi

Catalin Cernătescu

RADIOPROGRAME

Arhid. Mircea Florian Pădureanu

Dan Matei

Eugen Şonei

Dana Maziliţa

PRODUCŢIE

Arhid. Marian-Alin Gigină

Pr. Nicolae-Dănuţ Gigină

Doru Ionescu

Administrator retea şi pagină web

Viorel Ianăşi

E M I S I U N I

TEOLOGIE

1. Cuvânt de folos duhovnicesc - cuvinte ale marilor duhovnici

2. Tâlcuirea Evangheliei – Pr. Viorel - Ion Vlăducu

3. Drumuri spre mănăstiri şi locuri sfinte - Arhim. Pavel Nicolăescu şi Pr.George Smeu

4. Pe drumul Emausului - Pr. Viorel - Ion Vlăducu

5. Îndrumător liturgic - Arhid. Marian-Alin Gigină

6. Sfinţii Părinţi, învăţătorii noştri – Pr. Stelian Corcoveanu

7. Catehism ortodox - Pr. Nicolae - Danut Gigină

SOCIO-CULTURALE

1. Biserica şi tinerii Pr. Ioan Ovidiu Polexă şi Pr. Cosmin-Eftimie Necşoiu

2. Bucuria lecturii - Prof. Viorica Maria Cîlţaru

3. Bucuriile suferinţei - Pr. Mihai Zorilă

4. În slujirea aproapelui - Pr. Daniel Săvescu

5. Medicină şi credinţă - Dr. Eugen Sfetcu

6. Drum în lumina culturii - Prof. Dorina Coravu

7. Viaţa cetăţii - Alexandra Dediu

8. Ghidul tinerei mame - Prof. Geanina Achim

9. Păhărelul cu nectar - Dana Vasilica Maziliţa

10. Pagini de folclor românesc - Alexandra Dediu

11. Să învăţăm limba engleză - Ana-Maria Gigină

12. Severinul de altădată - Cătălin Cernătescu

RUBRICI TEOLOGICE

1. Glasul Evangheliei - Pr. Claudiu - Constantin Crăciun

2. Sinaxar - Arhid. Adrian Cristian Maziliţa

3. Lectura duhovnicească - Pr. Marian Turea

4. File de Pateric - Arhid. Adrian Olarean

5. Lectură biblică - Arhid. Adrian Cristian Maziliţa

EDUCATIVE

1. Lumina cuvintelor - prof. Simona Popescu; prof. Mihaela Giurchiţa

2. Clipa de poezie – Dana Săftoiu

3. Maxima zilei