Despre noi


mbl live

sinteza stirilor sinteza stirilor saptamanii

 verificare email

„Radio Lumina" este postul de radio creştin-ortodox al Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi a fost înfiinţat din iniţiativa Prea Sfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. Pe 23 aprilie 2005, de ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă - Ocrotitorul Severinului, s-au auzit pentru prima dată în eter programele acestui post de radio al Bisericii. Prima emisie a fost transmisiunea, în direct, a Sfintei Liturghii arhiereşti de la Catedrala Episcopală din Drobeta Tunu Severin, săvârşită de un sobor de arhierei, din care au făcut parte ÎPS Teofan-Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei, ÎPS Andrei-Arhiepiscopul de Alba-Iulia, PS Nicodim-Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Gurie Gorjeanul-Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei şi PS Petroniu Sălăjanul-Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei şi Sălajului.

Radioul este unul din mijloacele moderne de misiune ale Bisericii şi alături de revistele eparhiale şi paginile de Internet ale Episcopiei Severinului şi Strehaiei constituie elementele de prezentare ale activităţilor bisericeşti, culturale şi sociale din Mehedinţi.

Din data de 23 aprilie 2006, programele radioului puteau fi ascultate si pe Internet, pe două benzi audio(24 K bits/s - low şi 96 K bits/s - high). În prezent, datorită evoluției conexiunilor la Internet, există o singură bandă la calitate audio comparabilă unui CD și anume 44 KHz, 128 K bits/s.

Fiind un post de radio al Bisericii, emisiunile sunt purtătoare ale mesajului evanghelic: ,,Eu sunt Lumina lumii, cel ce crede în Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12).

Zilnic se transmit, în direct, Sfintele Slujbe (Utrenia, Sfânta Liturghie şi Vecernia), de la Paraclisul Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin, aflată în construcţie.

Grila de programe cuprinde emisiuni ce au caracter religios, cultural, social, muzical si informativ. Programele radioului încearcă să promoveze valorile moralei creştine şi se doresc a fi aducătoare de linişte în sufletele oamenilor.

Pe parcursul anului 2006 s-a achiziţionat aparatură de sonorizare profesională, cu ajutorul căreia ascultătorii se pot bucura de transmiterea, în direct, a Sfintelor Slujbe şi a unor evenimente religioase din viaţa Eparhiei noastre. În perioada 15-17 decembrie 2006, s-au transmis, în direct, organizate de Episcopia Severinului şi Strehaiei toate manifestările dedicate anului Sfântului Nicodim de la Tismana. De asemenea, din multe parohii din judeţul Mehedinti s-a transmis Sfanta Liturghie arhierească, săvârşită cu prilejul unor momente importante din viaţa respectivei comunităţi.

Prin buna colaborare cu celelalte Centre Eparhiale şi cu celelalte radiouri creştin-ortodoxe din ţară s-a reuşit transmiterea pe postul de radio a unor evenimente importante din viaţa Bisericii Ortodoxe: întronizări de ierarhi, slujbe cu prilejul unor hramuri de Catedrală sau evenimente bisericeşti importante.

Radio Lumina – glăsuitor al Sfintelor Slujbe

Radioul Bisericii este necesar pentru a face posibilă participarea, într-o oarecare măsură la Sfânta Liturghie a persoanelor care nu se pot deplasa, transmiţându-se continuu o încurajare a oamenilor singuri şi lipsiţi de ajutor. Programul radioului are drept repere esenţiale cele două transmisiuni directe zilnice de la Paraclisul Catedralei Episcopale, şi anume: dimineaţa – Utrenia şi Sfânta Liturghie iar seara – Vecernia.

Acestea reprezintă, aşa cum afirma şi Părintele Patriarh Daniel, o nouă formă de ajutor pe care Biserica, prin radio, îl acordă persoanelor care, din cauza bolilor, a vârstei înaintate, a distanţei foarte mari sau a problemelor care afectează evoluţia firească a vieţii, nu pot lua parte, de fiecare dată, la slujbele oficiate în lăcaşul de cult.

Pe lângă aceasta, la marile evenimente din viaţa Bisericii Ortodoxe Române, prin colaborarea cu celelalte radiouri ale Bisericii noastre, radioul Episcopiei Severinului şi Strehaiei a realizat transmisiuni directe şi complete ale unor slujbe de mare însemnătate pentru viaţa bisericească a poporului român. De asemenea, de la nivelul Eparhiei noastre se mediatizează unele evenimente importante.

Pentru fiecare comunitate, transmiterea pe un post de radio, în direct, a unor evenimente din viaţa comunităţii lor a însemnat de cele mai multe ori o premieră, realizându-se cu siguranţă şi o mai bună cunoaştere a oamenilor despre activitatea bisericească locală dar şi despre comunităţile creştine din Mehedinţi.

Prin transmisiunile directe realizate la aceste momente, evenimentele în sine au fost trăite de cei ce le-au auzit, devenind participanţi la bucuria celor care au fost de faţă în mod fizic la momentele respective. După cum sublinia şi Prea Sfinţitul Părinte Episcop Nicodim, pentru orice creştin, ascultarea slujbelor la radio este o mângâiere duhovnicească, dându-se ocazia celor bătrâni sau bolnavi să asculte slujba şi să se roage chiar de acolo de unde se află. Radio Lumina a încercat să reflecteaze teologic şi spiritual momentele solemne din viaţa comunităţilor creştine. Aşa cum spunea Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, într-o vreme în care valorile poporului român se diluează, evenimentele-simbol ale poporului român trebuie trăite cu solemnitate şi recunoştinţă.

Radio Lumina – promotor al vieţii moral-religioase

Făcând cunoscute bogăţiile patrimoniului cultural-bisericesc românesc, Radio Lumina promovează şi o educaţie a publicului în sensul cunoaşterii şi preţuirii operelor de reală valoare spirituală şi culturală. Acest fapt are drept finalitate conştientizarea, de către preoţi şi credincioşi, a necesităţii conservării şi restaurării monumentelor şi obiectelor de patrimoniu, având ca fundament o permanentă înnoire a vieţii spirituale. Radio Lumina a fost încă de la început un răspuns la o urgenţă imediată, aceea a dezvoltării instituţiilor de comunicare în masă ale Bisericii dar şi o întâmpinare a dorinţei credincioşilor din Mehedinţi de a avea posibilitatea de a cunoaşte cât mai multe din învăţătura de credinţă a Bisericii noastre ortodoxe.

Prin acest post de radio se doreşte cultivarea frumosului spiritual, întrucât toate cuvintele rostite cu responsabilitate pe postul de radio vin să înnobileze sufletul şi să-l determine la o mişcare continuă spre Biserică, acolo unde este Hristos. De fapt, putem asemăna radioul cu un clopot, pe care chiar dacă nu-l putem privi, îl putem totuşi auzi. El ne cheamă la o viaţă de obşte, la o viaţă în Hristos, pentru viaţa cea veşnică. Înţelege astfel rolul misionar modern extrem de important al radioului. El trebuie să fie prietenul ascultătorilor din fiecare zi a lor. Aici, pe 90,4 FM ei se mângâie şi se întăresc în credinţă prin ascultarea marilor duhovnici şi ierarhi care aruncă sămânţa cuvântului în inimile tuturor. Lucrătorii radioului ştiu că între ei şi ascultători există deja, tainic, o legătură de suflet.

Sunt deja foarte mulţi români din întreaga lume care recepţionează Radio Lumina prin Internet şi care apreciază în mod deosebit cateheza pe care o primesc prin emisiunile radio Lumina, informaţiile referitoare la viaţa spirituală a comunităţilor mari şi mici din Mehedinţi. Toate acestea au darul de a-i apropia şi mai mult de cei dragi rămaşi acasă. De la lansarea paginii de Internet, mii de vizitatori au ascultat programele de radio, cei mai mulţi apreciind eforul şi iniţiativa existentă la nivelul Eparhiei noastre, venind însă de multe ori şi cu observaţii pertinente de îmbunătăţire a emsiunilor, programelor şi buletinelor de ştiri. Feedback-ul dat de ascultători arată că radioul nostru interesează, este ascultat şi îşi are locul său în peisajul mediatic mehedinţean şi creştin.

Radio Lumina nu se află şi nu doreşte să fie în concurenţă cu celelalte organisme media de la orice nivel ar fi acestea, ci doreşte cooperare, în primul rând cu radiourile surori şi cu instituţiile mediatice ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

Informaţia prezentată în programele radioului este lipsită de obsesia comercială pentru senzaţional, cuvântul fiind unul prietenos şi cald, mai ales pentru cei singuri sau suferinzi. Se observă cu uşurinţă tendinţa lumii de azi de a acorda atenţie lucrurilor şi principiilor fără valoare. Radio Lumina acordă atenţie adevărului şi vieţii netrecătoare, care trebuie apreciate ca daruri de la Creator şi care pacifică sufletul în profunzimea lui.

Mulţumim, felicităm şi transmitem arhiereştile binecuvântări ale Prea Sfinţitului Episcop Nicodim tuturor acelora care au sprijinit şi sprijină activitatea postului de radio ,,Lumina” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, având convingerea că lucrarea radioului creştin-ortodox este una necesară şi utilă, iar aceasta contribuie la întărirea credinţei, la evidenţierea valorilor cultural-bisericeşti româneşti şi la intensificarea comuniunii spirituale între generaţii şi între diferitele comunităţii de credincioşi.

În mod deosebit mulţumim colaboratorilor noştri care lucrează voluntar la misiunea Bisericii, contribuind astfel la afirmarea valorilor Ortodoxiei şi ale spiritualităţii româneşti în context local, regional, naţional şi internaţional.

La Radio Lumina putem vorbi despre o misiune prin sunet şi cuvânt, adresată tuturor credincioşilor, spre folosul lor duhovnicesc, ca ajutor spre mântuire, toate acestea fiind împlinite spre slava Sfintei noastre Biserici.

© Copyright 2006-2024 Radio Lumina.