Emisiuni


mbl live

sinteza stirilor sinteza stirilor saptamanii

 verificare email

Existenţa unui post de radio al Bisericii locale este extrem de importantă, întrucât transmite pe calea undelor nu numai un mesaj al păcii şi solidarităţii, ci aduce credincioşilor şi o informare corectă şi amănunţită a tot ce se întâmplă în viaţa Bisericii, în special la nivel local. Grila de programe a postului nostru de radio cuprinde emisiuni cu caracter religios, cultural şi social iar prin buletinele de ştiri locale se aduce ascultătorilor o prezentare obiectivă a evenimentelor religioase şi locale.

SLUJBE RELIGIOASE ŞI RUGĂCIUNI

1. Miezonoptica - se difuzează zilnic, de la ora 00.00 la 00.45, potrivit rânduielii de cult a Bisericii Ortodoxe. Este una dintre cele şapte laude ale Bisericii, săvârşită în miez de noapte.

2. Rugăciunea de dimineaţă - în fiecare dimineaţă, între 05.05-05.30, se citesc rugăciunile dimineţii, după rânduiala liturgică a Bisericii Ortodoxe. Orice creştin este dator să înceapă fiecare zi cu Dumnezeu. 

3. Utrenia şi Sfânta Liturghie - transmise, în direct, în intervalul orar 06.00-08.00, de luni până sâmbătă, iar duminica şi în zilele de sărbătoare de la 08.00 la 12.00, de la Paraclisul Catedralei Episcopale, în construcţie, din Drobeta Turnu Severin sau de la alte biserici din Mehedinţi. 

4. Vecernia şi Acatistul - se transmit zilnic, în direct, în orarul 18.00-19.15, după următoarea rânduială: 
Luni – Vecernia şi Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil; 
Marţi – Vecernia şi Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul; 
Miercuri – Vecernia şi Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe; 
Joi – Vecernia şi Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae; 
Vineri – Vecernia şi Acatistul Buneivestiri; 
Sâmbătă - Vecernia cu predică; 
Duminică - Vecernia şi Acatistul Mântuitorului. 

5. Rugăciunea de seară - se difuzează în fiecare seară, de la ora 21.00-21.30, potrivit rânduielii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Orice creştin este dator să-şi încheie ziua, mulţumind lui Dumnezeu pentru fiecare clipă dăruită. 

6. Rugăciunile de Împărtăşanie– se difuzează duminica de la ora 06.00 – tot creştinul trebuie să se împărtăşească cât mai des cu Trupul şi Sângele Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ascultând aceste rugăciuni fiecare dintre noi conştientizăm ce comoară ne-a lăsat nouă Dumnezeu.

7. Lira Psaltirii - se difuzează în fiecare seară, de la ora 23.30-00.00 - o catismă din Psaltire. 
EMISIUNI

EMISIUNI RELIGIOASE

1. Cuvânt de folos duhovnicesc - se difuzează de luni până sâmbătă inclusiv, în intervalul 10.10-11.00, în fiecare noapte de la ora 01.10-02.00 şi de luni până duminică de la 17.10-18.00 iar duminică între 07.00-07.30; 19.30-20.00 şi 22.10-22.30 – predici, cuvântari, interviuri ale marilor duhovnici, ierarhi dar şi ale altor personalităţi ale Bisericii. 

2. Tâlcuirea Evangheliei – predica duminicală din Cazanie - se difuzează duminică de la ora 12.00 şi în reluare luni de la ora 01.00. 

3. Drumuri spre mănăstiri şi locuri sfinte – Mănăstirile prezentate sunt atât din Mehedinţi dar şi din celelalte judeţe ale ţării şi chiar din celelalte ţării ortodoxe. Intenţia realizatorului este de a oferi o informare scurtă şi uşor de asimilat despre istoricul sfântului lăcaş, dar sunt prezentate şi date despre viaţa spirituală a mănăstirii respective. Fiecare emisiune este o descriere, dar în acelaşi timp o invitaţie la pelerinaj, la căutarea sfinţeniei, emisiunea schiţând o hartă a comorilor spirituale ale ortodoxiei. 

4. Pe drumul Emausului – explicarea pericopelor evanghelice din duminica ce urmează dar şi a temelor importante ce se desprind din ea. Se prezintă adevărul dumnezeiesc revelat nouă de Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu şi explicat în duhul Tradiţiei Ortodoxe. 

5. Îndrumător liturgic – Se prezintă rânduielile liturgice din săptămâna următoare ce urmează difuzării emisiunii, însă se vor aduce explicaţii şi despre diferitele sărbători. 

6. Sfinţii Părinţi, învăţătorii noştri – aduce spre ascultare interpretările scripturistice ale Sfinţilor Părinţi şi teologi ai Bisericii dar prezintă şi scrierile, învăţăturile, viaţa şi minunile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii - modele de urmat pentru toţi oamenii. Se difuzează joi, în de la ora 22.10 şi în reluare, vineri, de la ora 04.00 şi de la ora 16.10. 

7. Catehism ortodox- se explică pe înţelesul tuturor învăţătura de credinţă a Bisericii, pe fundamentul celor două izvoare ale Revelaţiei dumnezeieşti: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

EMISIUNI SOCIO-CULTURALE

1. Biserica şi tinerii - în cadrul emisiunii sunt invitaţi tineri, profesori de religie, expunându-se activităţile organizate de Biserică pentru cei tineri. 

2. Severinul de altă dată - o incursiune în istoria Severinului. Se prezintă viaţa şi activitatea multor personalităţi ale Mehedinţiului. De asemenea, oameni de cultură vor prezenta cum era viaţa altădată. 

3. Bucuriile suferinţei – mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin poarta cea strâmtă a deportărilor şi închisorilor comuniste. Taina suferinţei transfigurată în lumină şi bucurie prin credinţă. Invitaţii acestei emisiuni relatează ascultătorilor greutăţile acelor vremuri, dar şi bucuria că Dumnezeu a fost cu ei şi că a rânduit ca ei să-şi păstreze credinţa şi să depăşească toate marile greutăţi şi suferinţe.

4. Medicină şi credinţă - realizatorul caută să sensibilizeze oamenii despre importanţa sănătăţii trupeşti, făcând anumite legături între trup şi suflet, subliniindu-se astfel legătura dintre medicină şi credinţă. Trupul este zidire a lui Dumnezeu, locuinţa şi slujitorul sufletului. Creştinul este dator să se îngrijească atât de trup cât şi de suflet. Informaţia este prezentată pe înţelesul tuturor, mulţi oameni fiind neobişnuiţi cu terminologia medicală. 

5. În slujirea aproapelui - Prin această emisiune vom cunoaşte preocupările diferitelor înstituţii în slujirea semenilor. 

6.Viaţa cetăţii – se prezintă cele mai importante evenimente din viaţa oraşului şi a judeţului, în general, prin dialoguri cu invitaţi, adesea personalităţi ale spaţiului public şi specialişti în diferitele domenii de activitate: cultură, artă, legislaţie, etc. 

7. Din trecutul Bisericii - o emisiune de istorie bisericească. 

8. Drum în lumina culturii - se prezintă opere din literatura naţională şi universală, precum şi personalităţi ale vieţii culturale româneşti. 

9. Ghidul tinerei mame – se vine în sprijinul tinerelor mămici pentru a se familiariza cu noul drum pe care-l au de parcurs, căci a fi părinte reprezintă un proces de învăţare, schimbare şi adaptare, concomitent cu nevoile copilului. Tinerele şi viitoarele mămici pot afla multe lucruri folositoare în dificila misiune de a-şi educa copiii lor, înţelegând importanţa legăturii cu Dumnezeu din fragedă pruncie, realizatorul oferind tinerelor mămici multe sfaturi în ceea ce priveşte creşterea acestora. 

10. Parohiile Mehedinţiului - interviuri realizate cu preoţi din Mehdinţi. Se expun elemente legate de viaţa comunităţilor creştine.

11. Bucuria lecturii - Prin recenzii de cărţi se doreşte redescoperirea bucuriei de a citi. 

12. Păhărelul cu nectar - cuprinde poveşti religioase şi laice, dicţionarul tânărului creştin, cântece, poezii şi rugăciuni pentru copii, precum şi concursuri interactive pe diferite teme religioase, ce au un caracter moral-educativ. Copiii descoperă valorile moralei creştine şi înţeleg semnificaţia marilor sărbători religioase, precum şi exemplele de viaţă şi din viaţa sfinţilor. ,,Păhărelul cu nectar” este una dintre emisiunile care angrenează foarte mulţi copii, ce doresc să vină la postul nostru de radio spre a spune rugăciuni, a recita poezii sau a cânta.

EMISIUNI MUZICALE

Pagini de folclor românesc - se difuzează duminica de la ora 14.00 şi în reluare, luni de la ora 04.00 şi de la ora 10.05. - în cadrul acestei emisiuni sunt realizate interviuri cu interpreţi de muzică populară din Mehedinţi dar şi din alte zone ale ţării, precum Irina Zoican, Petrică Mâţu Stoian, Steliana Sima, Constantin Enceanu, Nina Predescu, etc. Tot acum se difuzează şi muzica acestora. 
RUBRICI

EMISIUNI TEOLOGICE

1. Lectură biblică - lecturarea textului Sfintei Scripturi. 

2. Glasul Evangheliei - durează 7 minute şi se difuzează zilnic, de 4 ori pe zi, în cadrul radioprogramelor şi la ,,Cuvinte pentru suflet” - prezintă o pericopă evenghelică, precum şi tâlcuirea ei. 

3. Sinaxar - durează 5 minute şi se difuzează zilnic, de 4 ori pe zi, în cadrul radioprogramelor şi la ,,Cuvinte pentru suflet” - prezintă viaţa sfinţilor zilei din calendarul creştin-ortodox, făcându-se amintire şi de sărbătorile religioase din cursul anului bisericesc sau de anumite zile cu o specificaţie aparte. 

4. File de Pateric - durează 3 minute şi se difuzează zilnic, de 4 ori pe zi, în cadrul radioprogramelor şi la ,,Cuvinte pentru suflet” - sunt prezentate cuvintele părinţilor din Pateric - adevărate reflecţii duhovniceşti. 

5. Lectura duhovnicească- durează 4 minute şi se difuzează zilnic, de 4 ori pe zi, în cadrul radioprogramelor şi la ,,Cuvinte pentru suflet” - pildele şi istorioarele prezentate doresc sensibilizarea conştiinţei ascultătorilor, spre a pune în practică învăţăturile creştine.

EMISIUNI EDUCATIVE

1. Lumina cuvintelor - durează 5 minute şi se difuzează miercuri şi vineri, de 2 ori în zi, în cadrul radioprogramelor - ne face o scurta lecţie de gramatică, ce atrage atenţia ascultătorilor asupra unor posibile greşeli de exprimare. 

2. Clipa de poezie - durează 3 minute şi se difuzează zilnic, de 2 ori pe zi, în cadrul radioprogramelor - ne introduce în lumea mirifică a poeziei şi în special a celei religioase.

3. Maxima zilei- durează 1 minut şi se difuzează zilnic, de 4 ori pe zi, în cadrul radioprogramelor - aduce spre reflecţie un verset din Biblie, o cugetare a unui părinte sau a unui teolog.

RADIOPROGRAMELE RADIO LUMINA

1. Orele dimineţii cu Radio Lumina – zilnic, între 08.00-10.10 iar miercuri şi vineri - se difuzează informaţii utile, ştiri, informaţii religioase, culturale sau economice, dar şi rubricile religioase şi educative. Ascultătorii pot audia muzica diversă: religioasă, clasică, instrumentală şi muzica uşoară românească. 

2. Orele după-amiezii cu Radio Lumina– se difuzează de luni până sâmbătă inclusiv, între 13.30-17.00 - pe parcursul acestui radioprogram se încearcă să se capteze atenţia ascultătorilor cu informaţii diverse, ştiri şi evenimente care privesc activitatea Bisericii.

ŞTIRI

1. Buletinul de ştiri - are durata de 5-6 minute şi se difuzează zilnic la următoarele ore: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Acestea au următoarea structura: ştiri religioase locale, din mitropolie, din patriarhie sau din lumea ortodoxă, ştiri locale, regionale, naţionale şi internaţionale, ştiri sportive şi meteo. Informaţiile reflectă echidistant toate cele prezentate.2. Sinteza ştirilor zilei – se difuzează de luni până vineri, de la ora 20.00 şi în reluare la ora 23.00 şi ora 02.00 noaptea - este prezentată o sinteză a ştirilor, pe parcursul căreia se pot asculta cele mai importante ştiri ale zilei respective.3. Sinteza ştirilor săptămânii - se difuzează sâmbătă de la ora 12.00, 15,00, 20.00, 23.00, duminica la ora 02.00, 15.00, 20.00, 23.00 şi luni de la ora 02.00. - se prezintă cele mai importante ştiri ale săptămânii respective într-un grupaj succint.

 

© Copyright 2006-2024 Radio Lumina.